Haugaard·Braad rådgiver om alle entrepriseretlige forhold, herunder både kontraktsudarbejdelse og tvisteløsning.

Vi har gennem en årrække rådgivet en række ejendoms- og projektudviklingsselskaber om entrepriseretlige forhold, herunder ført en række rets- og voldgiftssager, og vi har herigennem oparbejdet en indgående viden om fagområdet og den kommercielle baggrund herfor.

Vi rådgiver således bl.a. om:

  • Kontraktudarbejdelse
  • Alle forhold vedrørende rådgivnings- og underentreprenøraftaler mv.
  • Rådgivning om anvendelse af standardiserede aftalesæt, herunder AB 92, ABT 93 og FIDIC
  • Finansielle forhold, herunder entreprenørgarantier m.v.
  • Rådgivning om projektudvikling (development)
  • Tvister, herunder mediation, voldgift, syn og skøn, stadeopgørelser, sagkyndig beslutninger og førelse af sager for de almindelige domstole

Kontakt

Anders Braad
Advokat (L), Mediator
Dir.: +45 3068 5340
Læs mere her

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.