Haugaard·Braad har omfattende erfaring med og kompetencer inden for omsætning af fast ejendom, projektudvikling af fast ejendom samt de dermed afledede forhold.

Haugaard·Braad bistår generelt i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, herunder vedrørende de specielle forhold, der gør sig gældende for henholdsvis køber og sælger. Vi lægger i denne sammenhæng helt afgørende vægt på at tilbyde en uafhængig rådgivning for enten køber eller sælger.

Området for erhvervsejendomme påvirkes i særlig grad juridisk fra mange retninger, bl.a. begrundet i de mange nye aktører på ejendomsmarkedet.

I Haugaard·Braad ser vi det som en selvfølgelighed, at vores rådgivning ikke alene er af juridisk, ekspederende karakter, men repræsenterer en værdiskabende kommerciel rådgivning. Særligt vedrørende erhvervsejendomme forudsætter dette en specialiseret viden om såvel aktuelle forhold som fremtidige udviklingstrends samt indsigt i de kommercielle og forretningsmæssige aspekter af erhvervsejendomsmarkedet.

Vi besidder således i relation til erhvervsejendomme og ejendomsmarkedet generelt en betydelig viden og erfaring vedrørende projektudvikling af fast ejendom, herunder bl.a. spørgsmål i henseende til:

  • køb og salg af fast ejendom til projektudvikling
  • forvaltningsretlige spørgsmål og problemstillinger (planlovgivningen)
  • finansiering af projekter
  • forsikring
  • muligheder for offentlig støtte
  • entrepriseretlige forhold
  • ejerskabsmodeller, herunder anvendelse af skattemæssigt gunstige modeller (K/S, P/S m.v.)
  • øvrige skatte- og afgiftsmæssige forhold, herunder tinglysningsafgiftsmæssige forhold

Haugaard·Braad beskæftiger sig endvidere med de af handel med fast ejendom afledede sager, herunder retssager og lejeretlige forhold.

Om os

Haugaard·Braad leverer juridiske løsninger til erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder og offentlige institutioner i hele den nordjyske region.